YOMEDIA

Bài tập 10 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 10 tr 95 SGK Hình học 10

Khoảng cách từ điểm M(0; 3) đến đường thẳng \(\Delta :x\cos \alpha  + {\rm{y}}\sin \alpha  + 3\left( {2 - \sin \alpha } \right) = 0\)

A. \(\sqrt 6 \)

B. 6

C. \(3\sin \alpha \)

D. \(\frac{3}{{\sin \alpha  + {\rm{cos}}\alpha }}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(d\left( {M,\Delta } \right) = \frac{{\left| {0.\cos \alpha {\rm{ + 3sin}}\alpha {\rm{ + 6 - 3sin}}\alpha } \right|}}{{\sqrt {{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha  + {{\sin }^2}\alpha } }} = 6\)

Vậy chọn đáp án B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Ha

  Em sẽ rất biết ơn ai giải giúp em bài này!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang OABC (O là gốc tọa độ) có diện tích bằng 6, OA song song với BC, đỉnh A(-1; 2), đỉnh B thuộc đường thẳng (d1): x + y + 1 = 0, đỉnh C thuộc đường thẳng (d2): 3x + y + 2 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B, C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2BC. Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng BD; E, F lần lượt là trung điểm đoạn CD và BH. Biết A(1; 1), phương trình đường thẳng EF là 3x - y - 10 = 0 và điểm E có tung độ âm. Tìm tọa độ các đỉnh B, C, D.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA