ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 10 tr 95 SGK Hình học 10

Khoảng cách từ điểm M(0; 3) đến đường thẳng \(\Delta :x\cos \alpha  + {\rm{y}}\sin \alpha  + 3\left( {2 - \sin \alpha } \right) = 0\)

A. \(\sqrt 6 \)

B. 6

C. \(3\sin \alpha \)

D. \(\frac{3}{{\sin \alpha  + {\rm{cos}}\alpha }}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(d\left( {M,\Delta } \right) = \frac{{\left| {0.\cos \alpha {\rm{ + 3sin}}\alpha {\rm{ + 6 - 3sin}}\alpha } \right|}}{{\sqrt {{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha  + {{\sin }^2}\alpha } }} = 6\)

Vậy chọn đáp án B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Chai Chai

  Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại B và C có AB > CD và CD = BC. Đường tròn đường kính AB có phương trình x 2 + y 2 – 4x – 5 = 0 cắt cạnh AD của hình thang tại điểm thứ hai N. Gọi M là hình chiếu vuông góc của D trên đường thẳng AB. Biết điểm N có tung độ dương và đường thẳng MN có phương trình 3x + y – 3 = 0, tìm tọa độ của các đỉnh A, B, C, D của hình thang ABCD.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Sơn Ca

  mn người ơi, giải giúp em vs, bài này khó quá!

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có trọng tâm G(2;2). Trung điểm của cạnh AB là M\((\frac{3}{2};\frac{7}{2})\). Đường tròn ngoại tiếp tam giác ACM cắt đường thẳng AG tại điểm thứ 2 là N. Biết đường thẳng vuông góc với BN tại B có phương trình x = - 1 và điểm N có hoành độ nhỏ hơn 4. Tìm tọa độ các điểm A, B, C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1