YOMEDIA

Nguyễn Thanh Hà's Profile

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

01/01/1970

Số câu hỏi 1110
Số câu trả lời 204
Điểm 532
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Thanh Hà đã trả lời trong câu hỏi: Khu vực nào hạn hán kéo dài nhất nước ta Cách đây 3 năm

  vùng ven biển cực Nam Trung Bộ.

 • Nguyễn Thanh Hà đã trả lời trong câu hỏi: Nội thủy là Cách đây 3 năm

  Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở

Điểm thưởng gần đây (182)

 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 ngày
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
 • Nguyễn Thanh Hà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
 • Nguyễn Thanh Hà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
 • Nguyễn Thanh Hà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 tuần