YOMEDIA

Nguyễn Thanh Hà's Profile

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

02/04/1998

Số câu hỏi 2138
Số câu trả lời 1344
Điểm 1673
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Thanh Hà đã trả lời trong câu hỏi: Khu vực nào hạn hán kéo dài nhất nước ta Cách đây 6 năm

  vùng ven biển cực Nam Trung Bộ.

 • Nguyễn Thanh Hà đã trả lời trong câu hỏi: Nội thủy là Cách đây 6 năm

  Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở

Điểm thưởng gần đây (328)

 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
ADMICRO
 

 

ON