AMBIENT

Nguyễn Thanh Hà's Profile

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

01/01/1970

Số câu hỏi 1066
Số câu trả lời 165
Điểm 323
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Thanh Hà đã trả lời trong câu hỏi: Khu vực nào hạn hán kéo dài nhất nước ta Cách đây 2 năm

  vùng ven biển cực Nam Trung Bộ.

 • Nguyễn Thanh Hà đã trả lời trong câu hỏi: Nội thủy là Cách đây 2 năm

  Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở

Điểm thưởng gần đây (109)

 • Nguyễn Thanh Hà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng