YOMEDIA

Bài tập 8 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 8 tr 95 SGK Hình học 10

Cho d1: x+2y+4=0 và d2: 2x-y+6=0

Số đo góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 là:

A. 30o

B. 60o

C. 45o

D. 90o

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \({\rm{cos}}\widehat {\left( {{d_1},{d_2}} \right)} = \frac{{\left| {\overrightarrow {{n_1}.{n_2}} } \right|}}{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} } \right|.\left| {\overrightarrow {{n_2}} } \right|}} = \frac{{\left| {1.2 - 2.1} \right|}}{{\sqrt 5 .\sqrt 5 }} = 0\)

\( \Rightarrow \widehat {\left( {{d_1},{d_2}} \right)} = {90^ \circ }\) 

Vậy chọn đáp án D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA