ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 8 tr 95 SGK Hình học 10

Cho d1: x+2y+4=0 và d2: 2x-y+6=0

Số đo góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 là:

A. 30o

B. 60o

C. 45o

D. 90o

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có \({\rm{cos}}\widehat {\left( {{d_1},{d_2}} \right)} = \frac{{\left| {\overrightarrow {{n_1}.{n_2}} } \right|}}{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} } \right|.\left| {\overrightarrow {{n_2}} } \right|}} = \frac{{\left| {1.2 - 2.1} \right|}}{{\sqrt 5 .\sqrt 5 }} = 0\)

\( \Rightarrow \widehat {\left( {{d_1},{d_2}} \right)} = {90^ \circ }\) 

Vậy chọn đáp án D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Aser Aser

  Em sẽ rất biết ơn ai giải giúp em bài này!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường tròn \((C): x^2+y^2=10\), đỉnh C thuộc đường thẳng có phương trình: \(x+2y-1=0\). Gọi M là hình chiếu vuông góc của B lên AC. Trung điểm của AM và CD lần lượt là \(N\left ( -\frac{3}{5};\frac{1}{5} \right )\) và P(1;1). Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật biết rằng điểm B có hoành độ dương và điểm C có tung độ âm. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Đặng Ngọc Trâm

  Cứu với mọi người!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường thẳng \((d_1): 2x - y + 2 = 0\), đỉnh C thuộc đường thẳng \((d_2): x - y - 5 = 0\). Gọi H là hình chiếu của B trên AC. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết \(M\left ( \frac{9}{5};\frac{2}{5} \right ), K(9;2)\) lần lượt là trung điểm của AH, CD và điểm C có tung độ dương.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Hôm nay thầy em giao bài này về nhà mà em không có biết làm, mn giúp em vs!

  Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có \(\widehat{BAD} = 135^0\), trực tâm tam giác ABD là H(-1; 0). Đường thẳng đi qua D và H có phương trình x - 3y + 1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình bình hành biết điểm \(G \left ( \frac{5}{3};2 \right )\) là trọng tâm tam giác ADC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1