Bài tập 3 trang 94 SGK Hình học 10

Giải bài 3 tr 94 SGK Hình học 10

Cho phương trình tham số của đường thẳng d:\(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 + t\\
y =  - 9 - 2t
\end{array} \right.\)

Trong các phương trình sau, phương rtinfh nào là phương trình tổng quát của (d)?

A. 2x+y-1=0

B. 2x+3y+1=0

C. x+2y+2=0

D. x+2y-2=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Khử t ở phương trình tham số ta được phương trình tổng quát của (d) là: 2x + y -1 = 0.

Vậy chọn đáp án A.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 94 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • thanh duy

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD có D(5;4). Đường trung trực của đoạn DC có phương trình d1: 2x + 3y – 9 = 0 và đường phân giác trong góc BAC của tam giác ABC có phương trình d2: 5x + y + 10 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình bình hành.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A (-3; -4) , tâm đường tròn nội tiếp I (2;1) và tâm đường tròn ngoại tiếp \(J (-\frac{1}{2};1)\). Viết phương trình đường thẳng BC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác OAB có các đỉnh A và B thuộc đường thẳng \(\small \Delta : 4x+3y-12=0\) và điểm K(6; 6) là tâm đường tròn bàng tiếp góc O. Gọi C là điểm nằm trên \(\small \Delta\) sao cho AC = AO và các điểm C, B nằm khác phía nhau so với điểm A. Biết điểm C có hoành độ bằng \(\small \frac{24}{5}\) tìm tọa độ của các đỉnh A, B.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên cạnh BC; D là điểm đối xứng của B qua H; K là hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng AD. Giả sử H(-5;-5), K(9;-3) và trung điểm của cạnh AC thuộc đường thẳng x – y + 10 = 0. Tìm tọa độ điểm A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời