ADMICRO

Ngọc Trinh's Profile

Ngọc Trinh

Ngọc Trinh

01/01/1970

Số câu hỏi 86
Số câu trả lời 113
Điểm 616
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (192)

 • Ngọc Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Ngọc Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Ngọc Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Ngọc Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Ngọc Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Ngọc Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Ngọc Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Ngọc Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Ngọc Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Ngọc Trinh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)