YOMEDIA

Nguyễn Ngọc Sơn's Profile

Nguyễn Ngọc Sơn

Nguyễn Ngọc Sơn

18/11/2001

Số câu hỏi 2189
Số câu trả lời 1213
Điểm 1589
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Nguyễn Ngọc Sơn đã trả lời trong câu hỏi: giúp em với ạ! Cách đây 7 năm

  \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{x_M} = \frac{{{x_A} + {x_B}}}{2} = \frac{{{x_1} + {x_2}}}{2} = 1\\{y_M} = \frac{{{y_A} + {y_B}}}{2} = \frac{{m({x_1} + {x_2}) + 2m - 4}}{2} = 0\end{array} \right.\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{3}{{2m}} = 1\\\frac{{ - 1 + 2m}}{2} = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m = \frac{3}{2}\\m = \frac{1}{2}\end{array} \right.(VN)\end{array}\)

  Không biết đúng hay sai nữa mà vô nghiệm mất rồi, mọi người xem thử!

Điểm thưởng gần đây (266)

 • Nguyễn Ngọc Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Nguyễn Ngọc Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Ngọc Sơn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Ngọc Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON