YOMEDIA

A La's Profile

A La

A La

01/01/1970

Số câu hỏi 1008
Số câu trả lời 181
Điểm 381
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (101)

  • A La: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • A La: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • A La: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • A La: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • A La: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • A La: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • A La: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • A La: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • A La: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • A La: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm