YOMEDIA

Bài tập 19 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 19 tr 96 SGK Hình học 10

Đường tròn đi qua 3 điểm A(0;2), B(-2;0), C(2;0) có phương trình là:

A. x2+y2=8

B. x2+y2+2x+4=0

C. x2+y2-2x-8=0

D. x2+y2-4=0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình đường tròn (C) có dạng: \({x^2} + {y^2} - 2ax - 2by + c = 0\)

Vì đường tròn đi qua 3 điểm A(0;2), B(-2;0), C(2;0) nên ta có:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{0^2} + {2^2} - 2.0.a - 2.2.b + c = 0\\
{\left( { - 2} \right)^2} + {0^2} - 2.\left( { - 2} \right)a - 2.0.b + c = 0\\
{2^2} + {0^2} - 2.2.a - 2.0.b + c = 0
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a = 0\\
b = 0\\
c =  - 4
\end{array} \right.
\end{array}\)

Vậy chọn đáp án D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 96 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA