YOMEDIA

Bài tập 17 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 17 tr 96 SGK Hình học 10

Đường thẳng \(\Delta :4x + 3y + m = 0\) tiếp xúc với đường tròn (C): x2+y2=1 khi:

A. m=3

B. m=5

C. m=1

D. m=0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(d\left( {I,\Delta } \right) = \frac{{\left| m \right|}}{5} = 1 \Leftrightarrow m =  \pm 5\)

Vậy chọn đáp án B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 96 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Phan Thiện Hải

    Trong mặt phẳng với tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC, biết CM cắt DN tại điểm \(I(\frac{22}{5};\frac{11}{5}).\) Gọi H là trung điểm DI, biết đường thẳng AH cắt CD tại \(P(\frac{7}{2};1).\) Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết hoành độ điểm A nhỏ hơn 4.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • nguyen bao anh

    Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đường phân giác trong góc ABC đi qua trung điểm M của cạnh AD, đường thẳng BM có phương trình: x - y + 2 = 0, điểm D nằm trên đường thẳng \(\Delta\)có phương trình: x + y - 9 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết đỉnh B có hoành độ âm và đường thẳng AB đi qua E(-1; 2).

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA