Bài tập 17 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 17 tr 96 SGK Hình học 10

Đường thẳng \(\Delta :4x + 3y + m = 0\) tiếp xúc với đường tròn (C): x2+y2=1 khi:

A. m=3

B. m=5

C. m=1

D. m=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(d\left( {I,\Delta } \right) = \frac{{\left| m \right|}}{5} = 1 \Leftrightarrow m =  \pm 5\)

Vậy chọn đáp án B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 96 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hồng Tiến
  Bài 3.3 (SBT trang 143)

  Lập phương trình tổng quát của đường thẳng  \(\Delta\) trong mỗi trường hợp sau :

  a)  \(\Delta\) đi qua điểm \(M\left(1;1\right)\) và có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow{n}=\left(3;-2\right)\)

  b)  \(\Delta\) đi qua điểm \(A\left(2;-1\right)\) và có hệ số góc \(k=-\dfrac{1}{2}\)

  c)  \(\Delta\) đi qua hai điểm \(A\left(2;0\right)\) và \(B\left(0;-3\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu
  Bài 3.2 (SBT trang 143)

  Cho đường thẳng \(\Delta\) có phương trình tham số : \(\left\{{}\begin{matrix}x=2+2t\\y=3+t\end{matrix}\right.\)

  a) Tìm điểm M nằm trên  \(\Delta\)và cách điểm \(A\left(0;1\right)\) một khoảng bằng 5

  b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  \(\Delta\)với đường thẳng \(x+y+1=0\)

  c) Tìm điểm M trên  \(\Delta\) sao cho AM ngắn nhất 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien
  Đề kiểm tra - Đề 1 - Câu 2 (SBT trang 200)

  Cho elip (E) đi qua điểm \(M\left(\dfrac{3}{\sqrt{5}};\dfrac{4}{\sqrt{5}}\right)\) và tam giác \(MF_1F_2\) vuông tại M ( \(F_1;F_2\) là hai tiêu điểm của elip)

  a) Viết phương trình chính tắc của (E)

  b) Tìm tiêu cự và tỉ số \(\dfrac{c}{a}\) của E

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ
  Bài 15 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 198)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có \(AB:3x+5y-33=0\), đường cao \(AH:7x+y-13=0\); trung tuyến \(BM:x+6y-24=0\) (M là trung điểm của AC). Tìm phương trình các cạnh còn lại của tam giác ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI !!hihi

  Cho ba điểm A(-6;3) , B(0;-1), C(3;2). Điểm M trên đường thẳng D: 2x-y+3=0 mà giá trị tuyệt đối của vecto MA+vecto MB+ vecto MC nhỏ nhất?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 2 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 196)

  Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có \(AB=AC,\widehat{BAC}=90^0\). Biết \(M\left(1;-1\right)\) là trung điểm cạnh BC và \(G\left(\dfrac{2}{3};0\right)\) là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời