YOMEDIA

Bài tập 13 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 13 tr 95 SGK Hình học 10

Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(3;4) với đường tròn (C): x2+y2-2x-4y-3=0 là:

A. x+y-7=0

B. x+y+7=0

C. x-y-7=0

D. x+y-3=0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có M(3; 4) thỏa phương trình x + y – 7 = 0 nên tiếp tuyến của (C) đi qua M.

Vậy chọn đáp án A.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Long lanh

    Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp là \(I\left ( \frac{3}{2};\frac{1}{16} \right )\), tâm đường tròn nội tiếp là J (1;0) . Đường phân giác trong góc \(\widehat{ BAC}\) và đường phân giác ngoài góc \(\widehat{ABC}\) cắt nhau tại K(2; -8) . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết đỉnh B có hoành độ dương.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • bach dang

     Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng \(\Delta :y-2=0\) và các điểm A B (0;6), (4;4). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB. Tìm tọa độ điểm C trên đường thẳng \(\Delta\) sao cho tam giác ABC vuông tại B. 

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA