ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 28 tr 98 sách GK Toán Hình lớp 10

Khi cho t thay đổi, điểm M(5cost; 4sint) di động trên đường nào sau đây?

A, Elip;

B, Đường thẳng;

C, Parapol;

D, Đường tròn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi M(x;y) với \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5\cos t \Rightarrow \cos t = \frac{x}{5}\\
y = 4\sin t \Rightarrow \sin t = \frac{y}{4}
\end{array} \right.\)

Mà \({\sin ^2}t + {\cos ^2}t = 1\) nên \(\frac{{{x^2}}}{{25}} + \frac{{{y^2}}}{{16}} = 1\)

Vậy M di động trên (E). Chọn đáp án A.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 98 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1