Bài tập 28 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 28 tr 98 sách GK Toán Hình lớp 10

hi cho t thay đổi, điểm M(5cost; 4sint) di động trên đường nào sau đây?

A, Elip;

B, Đường thẳng;

C, Parapol;

D, Đường tròn.

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi M(x;y) với \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5\cos t \Rightarrow \cos t = \frac{x}{5}\\
y = 4\sin t \Rightarrow \sin t = \frac{y}{4}
\end{array} \right.\)

Mà \({\sin ^2}t + {\cos ^2}t = 1\) nên \(\frac{{{x^2}}}{{25}} + \frac{{{y^2}}}{{16}} = 1\)

Vậy M di động trên (E). Chọn đáp án A.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 98 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ