ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 27 tr 98 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho đương tròn (C) tâm F1 bán kính 2a và một điểm F2 ở bên trong của (C). Tập hợp tâm M của các đường tròn (C') thay đổi nhưng luôn đi qua Fvà tiếp xúc với (C)(hình dưới) là đường nào sau đây?

A, Đường thẳng;

B, Đường tròn;

C, Elip;

D, Parapol.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi A là tiếp điểm của (C) và (C')

Ta có: \(M{F_1} + M{F_2} = M{F_1} + {M_\varphi } = 2a\) (hằng số)

Hệ thức này chứng tỏ tập hợp M là e;ip

Chọn đáp án C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 98 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1