ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 26 tr 97 SGK Hình học 10

Cho elip (E):4x2+9y2=36.

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. (E) có trục lớn bằng 6

B. (E) có trục nhỏ bằng 4

C. (E) có tiêu cự bằng \({\sqrt 5 }\)

D. (E) có tỉ số \(\frac{c}{a} = \frac{{\sqrt 5 }}{3}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chia hai vế của phương trình cho 36 ta được:

\(\frac{{{x^2}}}{9} + \frac{{{y^2}}}{4} = 1\)

Ta có: a2=9⇒a=3, b2=4⇒b=2

Vậy c2=5 \( \Rightarrow c = \sqrt 5 \)

 Vậy (E) có tiêu cự bằng \({\sqrt 5 }\). Chọn C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 97 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1