Bài tập 26 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 26 tr 97 SGK Hình học 10

Cho elip (E):4x2+9y2=36.

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. (E) có trục lớn bằng 6

B. (E) có trục nhỏ bằng 4

C. (E) có tiêu cự bằng \({\sqrt 5 }\)

D. (E) có tỉ số \(\frac{c}{a} = \frac{{\sqrt 5 }}{3}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Chia hai vế của phương trình cho 36 ta được:

\(\frac{{{x^2}}}{9} + \frac{{{y^2}}}{4} = 1\)

Ta có: a2=9⇒a=3, b2=4⇒b=2

Vậy c2=5 \( \Rightarrow c = \sqrt 5 \)

 Vậy (E) có tiêu cự bằng \({\sqrt 5 }\). Chọn C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 97 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Tuấn Huy

  Help me!

  Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD biết BD có phương trình:2x - 3y + 4 = 0, điểm G thuộc cạnh BD sao cho BD =4BG. Gọi M là điểm đối xứng với A qua G. Hạ MH \(\perp\) BC, MK \(\perp\) CD. Biết H(10;6), K(13;4) và đỉnh B có tọa độ là các số tự nhiên chẵn. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Hôm qua làm kiểm tra 1 tiết Toán, mình giải không biết đúng hay sai nữa!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho  tam  giác ABC nội tiếp trong đường tròn \((C): x^2+y^2-3x-5y+6=0\). Trực tâm của tam giác ABC là H (2; 2) và đoạn \(BC=\sqrt{5}\). Tìm tọa độ các điểm A,B,C biết điểm A có hoành độ dương 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  mn người ơi, giải giúp em vs, bài này khó quá!

   Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính BD. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng BC, BD và P là giao điểm của hai đường thẳng MN, AC. Biết đường thẳng AC có phương trình x – y – 1 = 0, M(0; 4), N(2; 2) và hoành độ điểm A nhỏ hơn 2. Tìm tọa độ các điểm P, A và B.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Em sẽ rất biết ơn ai giải giúp em bài này!

  Trong mp Oxy cho hình chữ nhật ABCD, biết đỉnh B thuộc đường thẳng \((d_1):2x-y+2=0\), đỉnh C thuộc đường thẳng \((d_2):x-y-5=0\). Gọi H là hình chiếu của B lên AC.Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật biết điểm \(M(\frac{9}{5};\frac{2}{5})\), K(9;2) lần lượt là trung điểm của AH , CD và C có tung độ dương.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • sap sua

  Em sẽ rất biết ơn ai giải giúp em bài này!

  Trong mặt phẳng Oxy cho hình vuông ABCD M là trung điểm của BC, phương trình đường thẳng DM: x y – 2 = 0, đỉnh C(3;-3), đỉnh A nằm trên đường thẳng (d): 3x + y – 2 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình vuông.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Cứu với mọi người!

  Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC, gọi D là điểm đối xứng với C qua A. Điểm H(2; -5) là hình chiếu vuông góc của điểm B trên AD, điểm K(-1; -1) là hình chiếu vuông góc của điểm D trên AB, đường tròn (T) ngoại tiếp tam giác ABD có phương trình \((x-1)^2+(y+2)^2=25\) . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết điểm A có hoành độ dương.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời