ON
ADMICRO

Vương Anh Tú's Profile

Vương Anh Tú

Vương Anh Tú

01/01/1970

Số câu hỏi 777
Số câu trả lời 747
Điểm 1202
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (850)

 • Vương Anh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
 • Vương Anh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
 • Vương Anh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Vương Anh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Vương Anh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Vương Anh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Vương Anh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Vương Anh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
 • Vương Anh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
 • Vương Anh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 1627632628.png
      [banner_link] => https://smartpro.vn/vong-quay-may-man.html
      [banner_startdate] => 2021-08-02 06:08:00
      [banner_enddate] => 2021-08-18 06:42:00
      [banner_type] => 2
    )

)