YOMEDIA

Bài tập 15 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 15 tr 96 SGK Hình học 10

 Đường tròn (C): x2+y2-x+y-1=0 có tâm I và bán kính R là:

A. I(-1;1), R=1

B. \(I\left( {\frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right),R = \frac{{\sqrt 6 }}{2}\)

C. \(I\left( { - \frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right),R = \frac{{\sqrt 6 }}{2}\)

D. \(I\left( { - 1;1} \right),R = \sqrt 6 \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có (C) có tâm \(I\left( {\frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right),R = \frac{{\sqrt 6 }}{2}\)

Vậy chọn đáp án B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 96 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA