YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong định nghĩa về vật chất của V.LLênm, đặc tính nào của mọi dạng vật chất là quan trọng nhất để phân biệt ná với ý thức?

  • A. Tính thực tại khách quan độc lập với ý thức của con người.
  • B. Tính luôn vận động và biến đổi.
  • C. Tính có khối lượng và quảng tính
  • D. Các phương án trả lời còn lại đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA