AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở mật giai đoạn phát triển của sự vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó gọi là gì?

  • A. Mâu thuẫn chủ yếu.
  • B. Mâu thuẫn cơ bản.
  • C.  Mâu thuẫn đối kháng.
  • D. Mâu thuẫn bên trong.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA