AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào trong kết cấu của ý thức là cơ bản và cốt lõi nhất?

  • A. Niềm tin, ý chí.
  • B. Tình cảm.
  • C. Tri thức.
  • D.  Lý trí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>