YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc tự nhiên của ý thức là gì?

  • A. Bộ óc người cùng với thế giới bên ngoài tác động lên bộ óc người.
  • B. Bộ óc với tính cách là một dạng vật chất có cấu trúc phức tạp, tổ chức tinh vi    cùng với các hoạt động sinh lý của hệ thần kinh
  • C.   Bộ  óc và sự phản ánh hiện thực khách quan của con người.
  • D. Bộ óc với tính cách là một dạng vật chất có cấu trúc phức tạp, tổ chức tinh vi    và năng lực phản ánh của thế giới vật chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA