YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trình độ của lực lượng sản xuất biểu hiện ở cha nào?

  • A. Nó sản xuất ra cái gì cho xã hội.
  • B. Trình độ của người lao động và công cụ lao động, việc tổ chức và phân công lao động.
  • C. Khối lượng sản phẩm nhiều hay ít mà xã hội tạo ra.
  • D. Các phương án trả lời còn lại đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA