YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào trong lực lượng sản xuất là động nhất, cách mạng nhất?

  • A. Người lao động.
  • B. Khoa học và công nghệ hiện đại. 
  • C. Công cụ lao động.
  • D. Kỹ năng lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA