AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn nào tồn tại trong suốt quá trình vận động và phát triển của bản thân sự vật?

  • A. Mâu thuẫn thứ yếu.
  • B. Mâu thuẫn không cơ bản.
  • C.  Mâu thuẫn cơ bản.
  • D. Mâu thuẫn đối kháng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>