YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một câu đúng theo quan điểm duy vật biện chứng: “Ý thức là thuộc tính của..."

  • A. Vật chất sống.
  • B. Mọi dạng vật chất trong tự nhiên.
  • C. Động vật bậc cao có hệ thần kinh trung ương.
  • D. Một dạng vật chất có tổ chức cao nhất là bộ não con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA