AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cái gì là nguồn gốc, cơ sở của sự ra đời và tồn tại giai cấp?

  • A. Chế độ chiếm hữu nô lệ.
  • B. Chế độ tư hữu.
  • C. Chế độ người bóc lột người.
  • D.  Chế độ lao động làm thuê.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>