YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi xem xét sự vật, quan điểm toàn diện yêu cầu điều gì?

  • A. Phải nhấn mạnh mọi yếu tố, mọi mối liên hệ của sự vật.
  • B. Phải coi các yếu tố, các mối liên hệ của sự vật là ngang nhau.
  • C. Phải nhận thức sự vật như một hệ thống chỉnh thể hao gồm những mối liên hệ qua lại giữa các yếu tố của nó cũng như giữa nó với các sự vật khác.
  • D. Phải xem xét các yếu tố, các mối liên hệ cơ hản, quan trọng và bỏ qua những yếu tố, những mối liên hệ không cơ bản, không quan trọng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA