AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc xã hội của ý thức là gì?

  • A. Hoạt động lao động nặng nhọc và yêu cầu truyền đạt kinh nghiệm của con người.
  • B. Quá trình hoạt động lao động và giao tiếp ngôn ngữ của con người.
  • C. Hoạt động lao động cải tạo giới tự nhiên của con người.
  • D. Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ của con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>