AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một câu đúng theo phép biện chứng duy vật: “Muốn họat động thực tiễn thành công chúng ta phải chú ý đến ... để vạch ra đối sách”.

   

  • A. Nội dung
  • B. Hình thức
  • C. Hình thức song không bỏ qua nội dung
  • D. Nội dung song không bỏ qua hình thức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>