MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một câu đúng theo phép biện chứng duy vật: “Muốn họat dộng thực tiễn thành công chúng ta phải ... để vạch ra đối sách”.

  • A. Dựa vào hiện thực, song cũng phải tính đến khả năng
  • B.

   Dựa vào khả năng, song cũng phải tính đến hiện thực hiện thực.

  • C.

   Dựa vào cái hiện thực lẫn khả năng

  • D. Tuỳ từng trường hựp mà nên dựa vào khả năng hay dựa vào hiện thực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA