YOMEDIA

Bài tập 6 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 95 SGK Hình học 10

Bán kính của đường tròn tâm I(0; -2) và tiếp xúc với đường thẳng Δ : 3x – 4y – 23 = 0 là:

A, 15;

B, 5;

C, 3/5 ;

D, 3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(R = d\left( {I,\Delta } \right) = \frac{{\left| {3.0 - 4.\left( { - 2} \right) - 23} \right|}}{{\sqrt {{3^3} + {4^2}} }} = \frac{{15}}{5} = 3\)

Vậy chọn đáp án D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA