ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 30 tr 98 sách GK Toán Hình lớp 10

 Cho elip (E): \(\frac{{{x^2}}}{{16}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\) và đường thẳng \(\Delta :y + 3 = 0\).

Tính khoảng cách từ hai tiêu điểm cua (E) đến đường thẳng \(\Delta\) bằng giá trị nào sau đây:

A. 16

B. 9

C. 81

D. 7

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có (E) có hai tiêu điểm là \({F_1}\left( { - \sqrt 7 ;0} \right);{F_2}\left( {\sqrt 7 ;0} \right)\)

Khi đó \(d\left( {{F_1},\Delta } \right).d\left( {{F_2},\Delta } \right) = \frac{{\left| {0 + 3} \right|}}{{\sqrt 1 }}.\frac{{\left| {0 + 3} \right|}}{{\sqrt 1 }} = 3.3 = 9\)

Chọn đáp án B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 98 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1