YOMEDIA

Bài tập 30 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 30 tr 98 sách GK Toán Hình lớp 10

 Cho elip (E): \(\frac{{{x^2}}}{{16}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\) và đường thẳng \(\Delta :y + 3 = 0\).

Tính khoảng cách từ hai tiêu điểm cua (E) đến đường thẳng \(\Delta\) bằng giá trị nào sau đây:

A. 16

B. 9

C. 81

D. 7

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có (E) có hai tiêu điểm là \({F_1}\left( { - \sqrt 7 ;0} \right);{F_2}\left( {\sqrt 7 ;0} \right)\)

Khi đó \(d\left( {{F_1},\Delta } \right).d\left( {{F_2},\Delta } \right) = \frac{{\left| {0 + 3} \right|}}{{\sqrt 1 }}.\frac{{\left| {0 + 3} \right|}}{{\sqrt 1 }} = 3.3 = 9\)

Chọn đáp án B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 98 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA