Bài tập 29 trang 98 SGK hình học 10

Giải bài 29 tr 98 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho (E): \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\left( {0 < b < a} \right)\)

Gọi F1. F2 là hai tiêu điểm và cho điểm M(0;-b).Giá trị nào sao đây bằng giá trị của biểu thức \(M{F_1}M{F_2} - O{M^2}\)?

A. c2

B. 2a2

C. 2b2

D. a2-b2

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì (E) có F1(-c;0), F2(c;0) nên \(M{F_1}M{F_2} = \sqrt {{c^2} + {b^2}} \)

Khi đó \(\left\{ \begin{array}{l}
M{F_1}M{F_2} = {c^2} + {b^2}\\
M{O^2} = {b^2}
\end{array} \right. \Rightarrow M{F_1}M{F_2} - O{M^2} = {c^2} = {a^2} - {b^2}\)

Đáp án A và D đều đúng 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 98 SGK hình học 10 HAY thì click chia sẻ