YOMEDIA

Bài tập 29 trang 98 SGK hình học 10

Giải bài 29 tr 98 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho (E): \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\left( {0 < b < a} \right)\)

Gọi F1. F2 là hai tiêu điểm và cho điểm M(0;-b).Giá trị nào sao đây bằng giá trị của biểu thức \(M{F_1}M{F_2} - O{M^2}\)?

A. c2

B. 2a2

C. 2b2

D. a2-b2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì (E) có F1(-c;0), F2(c;0) nên \(M{F_1}M{F_2} = \sqrt {{c^2} + {b^2}} \)

Khi đó \(\left\{ \begin{array}{l}
M{F_1}M{F_2} = {c^2} + {b^2}\\
M{O^2} = {b^2}
\end{array} \right. \Rightarrow M{F_1}M{F_2} - O{M^2} = {c^2} = {a^2} - {b^2}\)

Đáp án A và D đều đúng 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 98 SGK hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA