AMBIENT

Bài tập 3 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 tr 90 sách GK Toán GT lớp 12

Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit. 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Tính chất hàm số mũ:

  • Tập xác định: \(\mathbb{R}.\)
  • Tập giá trị: \((0;+\infty )\)
  • Với \(a>1\) hàm số \(y=a^x\) đồng biến trên \(\mathbb{R}.\)
  • Với \(0<a<1\) hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}.\)
  • Đồ thị hàm số mũ nhận trục \(Ox\) làm tiệm cận ngang.

Tính chất hàm số Lôgarit:

  • Tập xác định: \(\left( {0; + \infty } \right).\)
  • Tập giá trị: \(\mathbb{R}.\)
  • Với \(a>1\): \(y=\log_ax\) là hàm số đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right).\)
  • Với \(0<a<1\): \(y=\log_ax\) là hàm số nghịch biến trên \(\left( {0; + \infty } \right).\)
  • Với \(x_1>0,x_2>0\): \(\log_ax_1=\log_ax_2\Leftrightarrow x_1=x_2\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 90 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM