ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 105 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 105 trang 133 SGK Toán 12 NC

Tập các số x thỏa mãn \({\left( {\frac{3}{5}} \right)^{2x - 1}} \le {\left( {\frac{3}{5}} \right)^{2 - x}}\) là:

(A) \(\left[ {3; + \infty } \right)\)

(B) \(\left( { - \infty ;1} \right]\)

(C) \(\left[ {1; + \infty } \right)\)

(D) \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(2x - 1 \ge 2 - x \Leftrightarrow 3x \ge 3 \Leftrightarrow x \ge 1\)

Vậy \(S=\left[ {1; + \infty } \right)\). Chọn (C).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 105 trang 133 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1