YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 105 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 105 trang 133 SGK Toán 12 NC

Tập các số x thỏa mãn \({\left( {\frac{3}{5}} \right)^{2x - 1}} \le {\left( {\frac{3}{5}} \right)^{2 - x}}\) là:

(A) \(\left[ {3; + \infty } \right)\)

(B) \(\left( { - \infty ;1} \right]\)

(C) \(\left[ {1; + \infty } \right)\)

(D) \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(2x - 1 \ge 2 - x \Leftrightarrow 3x \ge 3 \Leftrightarrow x \ge 1\)

Vậy \(S=\left[ {1; + \infty } \right)\). Chọn (C).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 105 trang 133 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON