ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.88 trang 136 SBT Toán 12

Giải bài 2.88 tr 136 SBT Toán 12

Tìm nghiệm của bất phương trình \(\frac{{{2^{2x}}}}{8} > 1\)

A. \({x > \frac{3}{2}}\)

B. \({x < \frac{3}{2}}\)

C. \({x > \frac{2}{3}}\)

D. \({x < \frac{2}{3}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\frac{{{2^{2x}}}}{8} > 1 \Leftrightarrow {2^{2x - 3}} > 1 \Leftrightarrow 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{3}{2}\)

Chọn A

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.88 trang 136 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1