ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.85 trang 135 SBT Toán 12

Giải bài 2.85 tr 135 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình \({\log _2}x + {\log _2}\left( {x - 1} \right) = 1\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Điều kiện: 

\(\begin{array}{l}
{\log _2}x + {\log _2}\left( {x - 1} \right) = 1\\
 \Leftrightarrow {\log _2}\left[ {x\left( {x - 1} \right)} \right] = 1\\
 \Leftrightarrow {x^2} - x = 2\\
 \Leftrightarrow {x^2} - x - 2 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x =  - 1\,\,\left( l \right)\\
x = 2
\end{array} \right.
\end{array}\)

Chọn B.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.85 trang 135 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1