ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.79 trang 135 SBT Toán 12

Giải bài 2.79 tr 135 SBT Toán 12

Tập nghiệm của bất phương trình \({\log _2}\left( {{3^x} - 2} \right) < 0\) là :

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\({\log _2}\left( {{3^x} - 2} \right) < 0 \Leftrightarrow {3^x} - 2 < 1 \Leftrightarrow {3^x} < 3 \Leftrightarrow x < 1\)

Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.79 trang 135 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1