ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.82 trang 135 SBT Toán 12

Giải bài 2.82 tr 135 SBT Toán 12

 Phương trình \({3^{{x^2} - 2x + 1}} = 1\) có nghiệm là:

D. \({x = \frac{1}{3}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\({{3^{{x^2} - 2x + 1}} = 1 \Leftrightarrow {x^2} - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1}\)

Chọn A

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.82 trang 135 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Minh

  Biết rằng 2 mủ 4 = 16. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 16?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Hà

  Tìm số nguyên x biết
  a) 7x - 18 = -81
  b) 3 - | 2x + 5 | = -4
  c) | x - 3 | = 0
  d) x - 5 chia hết cho 3x + 2
  giải nhanh giùm mình nhen :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  tìm x,y \(\in\) N thỏa :

  2x + 12y = 5y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Bài 1:Một trương THCS có 3020 hs,hs khối 6 chiếm 3/10 hs toàn trường .số hs lớp 9 bằng 20 % số hs toàn trường .số hs khối 8 bằng 1/2 hs khối 6 và 9 .tính hs khối 7

  Bài 2:cho x thuộc Z thỏa mãn -2005<x nhỏ hơn bằng 2005

  a)tính tổng các số nguyên x b)tính tích các số nguyên x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  tính tổng

  A=1-2+3-4+5-6...+2009-2010

  B=0-2+4-6+...2010-2012

  cmr

  a,Tích của ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 3

  b,Tích của năm số nguyên liên tiếp chia hết cho 5

  c,Tích của bốn số nguyên liên tiếp không chia hết cho 4

  tìm x thuộc tập hợp z để các biểu thức sau có giá trị

  A=5/x+2

  B=10x+6/x+2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  1.Viết tập hợp Z các số nguyên:Z={...........}

  2.a)Viết số đối của số nguyên a .

  b)Số đối của số nguyên a cóthể là số nguyên dương ?Số nguyên âm ?Số 0?

  4.Phát biểu quy tắt cộng,trừ,nhân hai số nguyên .

  5. Viết dưới dạng công thức các tính chất của phaeos cộng ,phéo nhân các số nguyên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  1+2-3-4+5+6-7-8+....+37+38-39-40

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1