YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2.99 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.99 tr 137 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình \({\log _3}x + {\log _9}x + {\log _{27}}x = 11\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
{\log _3}x + {\log _9}x + {\log _{27}}x = 11\\
 \Leftrightarrow {\log _3}x + {\log _3}{x^{\frac{1}{2}}} + {\log _3}{x^{\frac{1}{3}}} = 11\\
 \Leftrightarrow {\log _3}{x^{\frac{{11}}{6}}} = 11\\
 \Leftrightarrow {x^{\frac{{11}}{6}}} = {3^{11}}\\
 \Leftrightarrow x = {3^6}
\end{array}\)

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.99 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON