ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.99 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.99 tr 137 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình \({\log _3}x + {\log _9}x + {\log _{27}}x = 11\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
{\log _3}x + {\log _9}x + {\log _{27}}x = 11\\
 \Leftrightarrow {\log _3}x + {\log _3}{x^{\frac{1}{2}}} + {\log _3}{x^{\frac{1}{3}}} = 11\\
 \Leftrightarrow {\log _3}{x^{\frac{{11}}{6}}} = 11\\
 \Leftrightarrow {x^{\frac{{11}}{6}}} = {3^{11}}\\
 \Leftrightarrow x = {3^6}
\end{array}\)

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.99 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • na na

  2. tím x

  a.-x+17=-12

  b. -30+(32-x)=10

  c.|2x-1|=7

  d. |x+3|-5=7

  e. 16-(42+x)=50

  g. 128-3.(x+4)=23

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hi hi

  1. thực hiện phép tính:

  a. 483+(-56)+263+(-64)

  b. 371+(-531)+(-271)+731

  c. 3251-243-3250

  d.279-(145+279)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Bạn An mua 5 cây viết và 10 quyển tập để chuẩn bị cho năm học mới. Gía mỗi cây viết là 3 nghìn đồng và giá mỗi quyển tập là 6 nghìn đồng. Hỏi số tiền bạn An vần phải trả là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  a) 12 + x = 13

  b) 716 - (x + 143 ) = 659

  c) 2x - 5 = 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  1. tìm x :

  a. 5-x =18-(-7)

  b. x-17=-8-17

  c. 25-(11+x) =x-(34-18)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  a) A= 100 - 116 : 4

  b) B= 100 - [ 116 - (13 - 5)2]

  c) C= |- 65| + (- 42) + |65|

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 1 (Đề 1)

  Bài 1. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê râ các phần tử:

  a) Tập hợp D các số tự nhiên chẵn bé hơn 14.

  b) Tập hợp E các số tự nhiên lẻ không lớn hơn 15.

  c) Tập hợp F các số tự nhiên lớn hơn 22 bé hơn 38 và chia hết cho 6.

  Bài 2. Tìm x ∈ N, biết:

  a) (x -3) : 2 = 514: 512

  b) 4x + 3x = 30 – 20 :10

  Bài 3.

  a) Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 5 chữ số?

  b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số là 29.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1