ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 tr 90 sách GK Toán GT lớp 12

Biết 4x + 4-x = 23. Hãy tính: 2x + 2-x

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Nhận xét: (2x + 2-x)= 4x + 4-x + 2, suy ra lời giải chi tiết bài 5 như sau:

Ta có: (2x + 2-x)2 = (2x)2 +2.2x.2-x + (2-x)2 = 4x + 4-x + 2 = 23 + 2 = 25

Mà 2x + 2-x  > 0 ⇒ 2x + 2-x = 5.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 90 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1