RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 tr 90 sách GK Toán GT lớp 12

Hãy nên các tính chất của hàm số luỹ thừa.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Tính chất của hàm số luỹ thừa \(y=x^\alpha\):

  • Tập xác định của hàm số lũy thừa luôn chứa khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\) với mọi \(\alpha \in \mathbb{R}\). 
  • Trong trường hợp tổng quát ta khảo sát hàm số \(y=x^{\alpha}\) trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)​, ta được bảng tóm tắt sau:

  • Hình dạng của đồ thị hàm số lũy thừa trong các trường hợp xét trên tập \(\left( {0; + \infty } \right)\):

♦ Chú ý: 

Khi khảo sát hàm số lũy thừa với số mũ cụ thể, ta phải xét hàm số đó trên toàn bộ tập xác định của nó.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 90 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1