ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 106 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 106 trang 133 SGK Toán 12 NC

Đối với hàm số \(f\left( x \right) = {e^{\cos 2x}}\), ta có:

(A) \({f'\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = {e^{\frac{{\sqrt 3 }}{2}}}}\)

(B) \({f'\left( {\frac{\pi }{6}} \right) - {e^{\frac{{\sqrt 3 }}{2}}}}\)

(C) \({f'\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = \sqrt {3e} }\)

(D) \({f'\left( {\frac{\pi }{6}} \right) =  - \sqrt {3e} }\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
f'\left( x \right) =  - 2\sin 2x{e^{\cos 2x}}\\
f\left( {\frac{\pi }{6}} \right) =  - 2\sin \frac{\pi }{3}.{e^{\cos \frac{\pi }{3}}}\\
 =  - \sqrt 3 .{e^{\frac{1}{2}}} =  - \sqrt {3e} 
\end{array}\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 106 trang 133 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1