YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 106 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 106 trang 133 SGK Toán 12 NC

Đối với hàm số \(f\left( x \right) = {e^{\cos 2x}}\), ta có:

(A) \({f'\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = {e^{\frac{{\sqrt 3 }}{2}}}}\)

(B) \({f'\left( {\frac{\pi }{6}} \right) - {e^{\frac{{\sqrt 3 }}{2}}}}\)

(C) \({f'\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = \sqrt {3e} }\)

(D) \({f'\left( {\frac{\pi }{6}} \right) =  - \sqrt {3e} }\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
f'\left( x \right) =  - 2\sin 2x{e^{\cos 2x}}\\
f\left( {\frac{\pi }{6}} \right) =  - 2\sin \frac{\pi }{3}.{e^{\cos \frac{\pi }{3}}}\\
 =  - \sqrt 3 .{e^{\frac{1}{2}}} =  - \sqrt {3e} 
\end{array}\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 106 trang 133 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON