Giải Tích 12 Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

 • Bài 1: Lũy thừa

  Bài 1: Lũy thừa
  Lũy thừa là một khái niệm quen thuộc đã được học từ lớp 7, đến chương trình giải tích 12 khái niệm lũy thừa được mở rộng và học sinh được tìm hiểu sâu hơn. Nội dung bài học cung cấp đến các em những vấn đề lý thuyết trọng tâm cũng như phương pháp giải bài tập sẽ giúp các em học tập tốt phần này.

  10 trắc nghiệm 38 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Hàm số lũy thừa

  Bài 2: Hàm số lũy thừa
  Nội dung bài học sẽ giúp các em nắm được các yếu tố liên quan đến hàm số lũy thừa như khái niệm, tập xác định, tính đợn điệu, cách tính đạo hàm, các dạng đồ thị của hàm số lũy thừa qua đó sẽ tạo nên tảng kiến thức phục vụ cho các em trong quá trình giải các dạng bài tập liên quan đến hàm số lũy thừa.

  10 trắc nghiệm 11 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Lôgarit

  Bài 3: Lôgarit
  Nội dung bài hạc sẽ giúp các em nắm được định nghĩa, các qui tắc tính lôgarit và công thức đổi cơ số. Thông qua các ví dụ minh họa các em sẽ biết vận dụng lôgarit để giải toán.

  10 trắc nghiệm 92 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Hàm số mũ Hàm số lôgarit

  Bài 4: Hàm số mũ Hàm số lôgarit
  Nội dung bài học sẽ cung cấp đến các em khái niệm, tính chất, cách tính đạo hàm của hàm số mũ và hàm số lôgarit, cùng với những ví dụ minh họa sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải một số dạng toán cơ bản liên quan đến hàm số mũ và hàm số lôgarit.

  13 trắc nghiệm 26 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

  Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
  Nội dung bài học giới thiệu đến các em những phương pháp giải phương trình mũ và phương trình lôgarit như đưa về cùng cơ số, mũ hóa, lôgarit hóa, đặt ẩn phụ, vận dụng tính chất hàm số. Thông những ví dụ minh họa sẽ giúp các em bước đầu biết cách giải phương trình mũ và lôgarit. 

  15 trắc nghiệm 316 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

  Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
  Nội dung bài học giới thiệu đến các em những phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit như đưa về cùng cơ số, mũ hóa, lôgarit hóa, đặt ẩn phụ, vận dụng tính chất hàm số. Thông những ví dụ minh họa sẽ giúp các em bước đầu biết cách giải bất phương trình mũ và lôgarit. 

  15 trắc nghiệm 90 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit

  Ôn tập chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
  Các dạng toán liên quan đến mũ và lôgarit trong chương trình phổ thông chủ yếu đòi hỏi khả năng ghi nhớ công thức và vận dụng linh hoạt các phương pháp giải là có thể xử lý hầu hết các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, không cần khả năng tư duy hay suy luận quá phức tạp. Bài ôn tập chương Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và hàm số lôgarit sẽ giúp các em hệ thống hóa lại kiến thức đã học để ghi nhớ và vận dụng tốt hơn vào việc giải bài tập.

  25 trắc nghiệm 451 hỏi đáp

  Xem chi tiết