YOMEDIA

Giải Tích 12 Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Ở chương tiếp theo của môn Giải tích 12 là nội dung về Hàm số lũy thừa, hàm số lũy thừa và hàm số mũ, các dạng bài tập về phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit. Bên cạnh hướng dẫn cho các em nắm vững phần lý thuyết, các em còn có thể luyện tập các bài tập trắc nghiệm, tham khảo hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

ADMICRO
 

 

ON