YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 98 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 98 trang 132 SGK Toán 12 NC

Giá trị biểu thức \({\log _2}36 - {\log _2}144\) bằng

(A) – 4

(B) 4

(C) – 2

(D) 2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
{\log _2}36 - {\log _2}144 = {\log _2}\frac{{36}}{{144}}\\
 = {\log _2}\frac{1}{4} = {\log _2}{2^{ - 2}} =  - 2
\end{array}\)

Chọn (C).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 98 trang 132 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON