YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 11: Books - Các loại sách

Các loại sách cũng là một trong các chủ đề thu hút các em, bài giảng Unit 11 Books của môn Tiếng Anh lớp 12 gồm các phần Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các kiến thức về Các loại sách. Để ôn tập và chuẩn bị bài tốt, các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm đi kèm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Các loại sách sẽ giúp các em phát triển thêm từ vựng và giải quyết các câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF