Tiếng Anh Lớp 12 Unit 11: Books - Các loại sách

 • Unit 11: Books - Reading

  Unit 11: Books - Reading
  Bài học Unit 11 Book phần Reading truyền tải kiến thức về lợi ích của sách. Qua đó giúp các em rèn luyện các kỹ năng đọc hiểu đã được học để nắm bắt thông tin cần thiết trong bài.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 11: Books - Speaking

  Unit 11: Books - Speaking
  Bài học Unit 11 Books phần Speaking hướng dẫn các em hỏi và trả lời về chủ đề liên quan đến Sách. Qua đó giúp các em biết cách mô tả về đặc trưng và nội dung của một quyển sách trong thực tế.

  Xem chi tiết

 • Unit 11: Books - Listening

  Unit 11: Books - Listening
  Bài học Unit 11 Books phần Listening giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe chi tiết để chọn đáp án đúng và điền thông tin còn thiếu. Nội dung bài có chủ đề về sách và lợi ích của đọc sách.

  Xem chi tiết

 • Unit 11: Books - Writing

  Unit 11: Books - Writing
  Bài học Unit 11 Books phần Writing hướng dẫn các em viết bài tường thuật lại một quyển sách. 

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 11: Books - Language Focus

  Unit 11: Books - Language Focus
  Bài học Unit 11 Books phần Language Focus truyền tải nội dung về dạng bị động của động từ khiếm khuyết trong phần ngữ pháp và gợi ý một số bài tập dạng này.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 11: Books - Vocabulary

  Unit 11: Books - Vocabulary
  Bài học Unit 11 Books phần Vocabulary tổng hợp toàn bộ từ vựng Unit 11 giúp các em dễ dàng, ghi nhớ trong quá trình học bài.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết