ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 tr 91 sách GK Toán GT lớp 12

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:

(A) ln x > 0 ⇔ x > 1

(B) logx < 0 ⇔ 0< x < 1

(C) \(log_{\frac{1}{3}}a>log_{\frac{1}{3}}b\Leftrightarrow a>b>0\)

(D) \(log_{\frac{1}{2}}a=log_{\frac{1}{2}}b\Leftrightarrow a=b>0\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Xét câu (C): Với cơ số \(\frac{1}{3}<1\) nên \(log_{\frac{1}{3}}a>log_{\frac{1}{3}}b\Leftrightarrow 0<a<b.\)

Vậy (C) là khẳng định sai.

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 91 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1