Tiếng Anh Lớp 12 Unit 12: Water Sports - Những môn thể thao dưới nước

 • Unit 12: Water Sports - Reading

  Unit 12: Water Sports - Reading
  Bài học Unit 12 Water Sports phần Reading hướng dẫn các em vận dụng các kỹ năng đọc hiểu để tìm hiểu nội dung về các môn thể thao dưới nước cùng với luật chơi của chúng.

  15 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 12: Water Sports - Speaking

  Unit 12: Water Sports - Speaking
  Bài học Unit 12 Water Sports phần Speaking hướng dẫn các em nói về một số môn thể thao dưới nước bằng cách đặt câu hỏi và trả lời từ những câu gợi ý cho sẵn.

  3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 12: Water Sports - Listening

  Unit 12: Water Sports - Listening
  Bài học Unit 12 Water Sports phần Listening cung cấp nội dung nghe hiểu để trả lời câu hỏi về môn bơi nghệ thuật. Qua đó rèn kỹ năng nghe để trả lời câu hỏi qua chi tiết bài.

  Xem chi tiết

 • Unit 12: Water Sports - Writing

  Unit 12: Water Sports - Writing
  Bài học Unit 12 Water Sports phần Writing hướng dẫn các em viết về cách giới thiệu động tác tập luyện của một số môn thể thao bằng những câu mệnh lệnh thích hợp.

  10 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 12: Water Sports - Language Focus

  Unit 12: Water Sports - Language Focus
  Bài học Unit 12 Water Sports phần Language Focus hướng dẫn các em đọc nuốt âm trong một số trường hợp phát âm và giới thiệu nội dung về nội/ngoại động từ trong phần ngữ pháp của bài.

  15 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 12: Water Sports - Vocabulary

  Unit 12: Water Sports - Vocabulary
  Bài học Unit 12 Water Sports phần Vocabulary cung cấp từ vựng trong Unit 12, thuận tiện cho việc tra cứu khi học bài.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết