YOMEDIA

Bài tập 6 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 tr 90 sách GK Toán GT lớp 12

Cho \(log_ab=3, log_ac=-2\). Tính \(log_ax\) với:

a) \(x=a^3b^2\sqrt{c};\)

b) \(x=\frac{a^4\sqrt[3]{b}}{c^3}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Vận dụng các tính chất lôgarit đã học ở bài 3 chương 2 Giải tích 12 ta có lời giải chi tiết câu a, b bài 6 như sau:

Câu a:

Ta có:

\(log_a(a^3b^2\sqrt{c})=log_aa^3+log_ab^2 +log_ac^{\frac{1}{2}}= 3+2log_ab +\frac{1}{2}log_ac\)

\(=3+2.3+\frac{1}{2}(-2)=8\).

Câu b:

Ta có:

\(log_a\left ( \frac{a^4\sqrt[3]{b}}{c^3} \right )= log_aa^4+log_ab^{\frac{1}{3}}-log_ac^3= 4+log_aa+\frac{1}{3}log_ab-3log_ac\)

\(=4+\frac{1}{3}.3-3.(-2)=11\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 90 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA