RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 tr 90 sách GK Toán GT lớp 12

Cho \(log_ab=3, log_ac=-2\). Tính \(log_ax\) với:

a) \(x=a^3b^2\sqrt{c};\)

b) \(x=\frac{a^4\sqrt[3]{b}}{c^3}\).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Vận dụng các tính chất lôgarit đã học ở bài 3 chương 2 Giải tích 12 ta có lời giải chi tiết câu a, b bài 6 như sau:

Câu a:

Ta có:

\(log_a(a^3b^2\sqrt{c})=log_aa^3+log_ab^2 +log_ac^{\frac{1}{2}}= 3+2log_ab +\frac{1}{2}log_ac\)

\(=3+2.3+\frac{1}{2}(-2)=8\).

Câu b:

Ta có:

\(log_a\left ( \frac{a^4\sqrt[3]{b}}{c^3} \right )= log_aa^4+log_ab^{\frac{1}{3}}-log_ac^3= 4+log_aa+\frac{1}{3}log_ab-3log_ac\)

\(=4+\frac{1}{3}.3-3.(-2)=11\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 90 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)