YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2.103 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.103 tr 137 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của bất phương trình \({\left( {\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{x}}} < {\left( {\frac{1}{3}} \right)^2}\)
A. \({\left( { - \infty ;\frac{1}{2}} \right)}\)

B. \({\left( {\frac{1}{2}; + \infty } \right)}\)

C. \({\left( {0;\frac{1}{2}} \right)}\)

D. \({\left( { - \frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({\left( {\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{x}}} < {\left( {\frac{1}{3}} \right)^2} \Leftrightarrow \frac{1}{x} > 2 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{1}{2}\)

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.103 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON