ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.103 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.103 tr 137 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của bất phương trình \({\left( {\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{x}}} < {\left( {\frac{1}{3}} \right)^2}\)
A. \({\left( { - \infty ;\frac{1}{2}} \right)}\)

B. \({\left( {\frac{1}{2}; + \infty } \right)}\)

C. \({\left( {0;\frac{1}{2}} \right)}\)

D. \({\left( { - \frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\({\left( {\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{x}}} < {\left( {\frac{1}{3}} \right)^2} \Leftrightarrow \frac{1}{x} > 2 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{1}{2}\)

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.103 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Minh Hải

  Giúp mình câu hỏi này:

  Trong giờ nghỉ, lớp 6a có số hs ở ngoài lớp bằng 1/5 số hs ở trong lớp; sau đó có 2 bạn vào trong lớp thì số hs ở ngoài lớp bằng 1/7 số hs ở trong lớp. Hỏi lớp 6a có bao nhiêu hs?

  C

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Ban Mai

  cho góc bẹt xoy. trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ góc xoz= 20 độ và góc yot=80 độ

  a, kể tên các cặp góc kề bù có trong hình vẽ

  b, tính góc zot = ? từ đó hãy chứng tỏ ot là tia phân giác của yoz

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Từ các số 1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau? Tính tổng tất cả các số tự nhiên đó.
  Mình làm theo cách là:

  Có 5!=120 số

  -Lấy số lớn nhất + số bé nhất: 54321+12345=66666

  -Rồi lấy tổng đó nhận với 60 để tính tổng của các số : 66666*60=3999960

  Nhưng không giải thích được vì sao làm được việc đó. Vì dãy số trên không chứng minh được nó đối xứng( cách đều).
  Mọi người giúp Mình với ạ.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Cam Ngan

  Tìm m để \(\sqrt{\left(2-\sqrt{3}\right)^x}+m\sqrt{\left(2+\sqrt{3}\right)^x}=4\) có 2 nghiệm x1,x2 sao cho x1-x2=\(\log_{2+\sqrt{3}}3\)

  Chứng minh \(2017^{x^3}+2017^{\dfrac{1}{x^5}}>2018\)với mọi x>0

  Tìm m để PT \(\left(m^2-1\right)\log_{\dfrac{1}{2}}^2\left(x^4-2\right)^2+4\left(m-5\right)\log_{\dfrac{1}{2}}\dfrac{1}{x-2}+4m-4=0\)

  có nghiệm thuộc \(\left[\dfrac{5}{2};4\right]\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Giúp mình câu này trong đề cương toán mình này

  a) Chứng minh: A= 21 + 22 + 23 + 24+....+ 22010 chia hết cho 3; cho 7

  b) Chứng minh: B= 31 + 32 + 33 + 34+....+ 32010 chia hết cho 3 và 13

  c) Chứng minh: C= 51 + 52 + 53 + 54+....+52010 chia hết cho 6 và 31

  d) Chứng minh: D= 71 + 72 + 73 + 74+....+72010 chia hết cho 8 và 57

  (Vì ở trong đề cương mới ko có trong sách nên mình chọn chủ đề ôn tập chương 2 nhá)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Tìm x,y biết

  (2x-1).(2y-1)=-35

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  (x2- 7).(x2-49)<0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1