ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.78 trang 135 SBT Toán 12

Giải bài 2.78 tr 135 SBT Toán 12

Nghiệm của phương trình \({\log _2}\left( {{{\log }_4}x} \right) = 1\) là:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\({\log _2}\left( {{{\log }_4}x} \right) = 1 \Leftrightarrow {\log _4}x = 2 \Leftrightarrow x = 1\)
Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.78 trang 135 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hi hi

  ( 1- 1/2 ) : ( 1- 1/3 ) : ( 1- 1/4 ) : ( 1- 1/5 ) : ( 1- 1/6 )

  các bn giúp mik vs nha , mik đag cần gấphihahuhuhiuhiuvui

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  minh vương

  1 . Ba số nguyên liên tiếp có tổng bằng -9 . Hỏi tích của chúng bằng bao nhiêu ?

  2 Tìm x ∈ Z biết

  a ) x2 - 3x - 13 ⋮ x + 3

  b) x + 3 ⋮ x2 - 7

  Mọi người giúp mik với . Mik đang cần gấp .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Bai 1: tính nhanh

  A) -5/9 + 3/5 - 3/9 + -2/5

  B) -5/13 + (3/5 + 3/1 - 4/10)

  C) 5/17 - 9/15 - 2/-17 + -2/15

  D) (1/9 - 9/17) + 3/6 - ( 12/17 - 1/2) + -1/9

  Bài 5: tính tổng

  A) 1/3 + -1/4 + 1/5 + 1/-6 + -1/-7 + 1/6 + -1/5 + 1/4 + 1/3

  B) 1/12 +1/2.3+1/3.4+..+1/99100

  Giúp mình nhé

  nhanh nhất có thể

  Thank you nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Bai 1: rút gọn

  A) 4.(-7).23/ 9.32

  B)-2mu3.3mu5.5mu7/4.27.5 mu8

  Bài 2: quy đồng mẫu số

  A) -2/3. ; -5/-7. ; 7/12

  b)17/20. ; 13/15 ; -41/60

  c) -25/75 ; 17/34. ; -15/30

  bài3: tính

  a) -4/12 + 6/7 + 8/24

  b)9/18 + -7/12 + 13/32

  C)5/-8 + 14/25 + -6/10

  d) 65/91 + -33/55

  Giúpmìnhvới

  Càng nhanh càng tốt

  Thank you nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Cho 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, khi x= 3 thì y= -6

  a)Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x

  b)Hãy biểu diễn y theo x

  c)Tính giá trị y khi x= 1, x= 2

  d)Tính giá trị x khi y= 1, y= 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  -8<x<8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Tìm x thuộc Z sao cho:

  a) (x- 7). (x + 3) < 0

  b) Cho S = 1- 3 + 32 - 33 +... + 398 - 399.

  Chứng minh rằng S là bội của -20

  Các bạn giúp mình nha! Mình cảm ơn nhiều lắm!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1