YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 101 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 101 trang 132 SGK Toán 12 NC

Tập các số x thỏa mãn \({\left( {\frac{2}{3}} \right)^{4x}} \le {\left( {\frac{3}{2}} \right)^{2 - x}}\) là:

(A) \(\left( { - \infty ;\frac{2}{3}} \right]\)

(B) \(\left[ { - \frac{2}{3}; + \infty } \right)\)

(C) \(\left( { - \infty ;\frac{2}{5}} \right]\)

(D) \(\left[ {\frac{2}{5}; + \infty } \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
{\left( {\frac{2}{3}} \right)^{4x}} \le {\left( {\frac{3}{2}} \right)^{2 - x}}\\
 \Leftrightarrow {\left( {\frac{3}{2}} \right)^{ - 4x}} \le {\left( {\frac{3}{2}} \right)^{2 - x}}\\
 \Leftrightarrow  - 4x \le 2 - x \Leftrightarrow x \ge  - \frac{2}{3}
\end{array}\)

Vậy \(S = \left[ { - \frac{2}{3}; + \infty } \right)\). Chọn (B).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 101 trang 132 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON